Hoppa till huvudinnehållet

Titel & tonsättare

Day unto dayKompositionsår: 2014
Speltid: 5 min

Sammanhang

Framförande

Besättning
mixed choir -- SATB div
Klassificering
Blandad kör a cappella
Psaltarpsalmer
Bibeltexter SvPs
Signum
Xp
Xq
Xq

Fördjupning

Begynnelsestrof
Day unto day, night unto night ... The heavens declare the glory of God
Övriga uppgifter
Datorutskrift

Uruppförande

Datum
2014-01-19
Ort och plats
Göteborg, Hagakyrkan
Exekutör
Haga Motettkör, dir Ulrike Heider

Bakgrund

Beställt av
Svenska kyrkan

Förteckning

Verket

Tonsättare
Textkälla
Psalt 19:1-4
Titel
Day unto day
Speltid
5 minuter
Kompositionsår
2014

Uppgifter

Verkets ID-nummer
149412
Administratör av verket
SMIC (SMIC)
Format
NOTER

search.example

Förhandsgranska

Notexempel (PDF)
Körpartitur