Hoppa till huvudinnehållet

Titel & tonsättare

Sommarvandring


Sammanhang

Framförande

Språk
swe

Fördjupning

Begynnelsestrof
Ur: Herr Nils visor. - V: Röda stugor tåga vi förbi. Glatt kring nejden hörs vår melodi. - (© 1937 Elkan & Schildknecht Emil Carelius)

Förteckning

Verket

Tonsättare
Textförfattare
Georg Åhlstad
Titel
Sommarvandring

Uppgifter

Verkets ID-nummer
29781
Publiceringsår
1937
Administratör av verket
Elkan & Schildknecht (Gehrmans Musikförlag)
Box 42026
Stockholm
Telefon: vxl 08-610 06 00
E-post: [email protected]
Web: www.gehrmans.se
Editionsnummer hos förlaget
942
Format
NOTER
Referens till fysiskt exemplar
SKAP-WR-5610

search.example

Förhandsgranska