Hoppa till huvudinnehållet

Titel & tonsättare

[Konsert] Clarinet concertoKompositionsår: 1999 - 2000
Speltid: 19 min

Sammanhang

Framförande

Besättning
f klarinett och sinfonietta -- 2*222 2200 11 0 str, pf, cel, vinglas
Klassificering
Klarinettkonsert
Signum
Xm
Språk

Uruppförande

Datum
2000-03-16
Ort och plats
Västerås
Exekutör
Niklas Andersson, Västerås sinfonietta, dir Glenn Mossop

Bakgrund

Beställt av
Rikskonserter och Västmanlandsmusiken
Kommentar angående verket
Jag har alltid känt att musik är en objektiv konstform och att en programmatisk innebörd som en lyssnare eventuellt upplever är baserad mer på associativa minnen än på musikens förmåga att berätta någonting specifikt. Just innan jag påbörjade kompositionsarbetet med klarinettkonserten hade jag en fruktansvärd mardöm om en nära vän som nyligen hade gått bort. Drömmen ackompanjerades av musik; ett statiskt men plågsamt vackert stråkackord över vilken en hög klarinettstämma tjöt ut sin smärta. Detta var första gången jag någonsin hade drömt musik och erfarenheten bragte mig ur fattningen, dels på grund av drömmens fruktansvärda ämne men även för att drömmen indirekt ifrågasatt mina åsikter om musik som ickeprogrammatisk. Varför hade drömmen innehållit just denna musik som var så olik den musik jag annars skriver? Varför ackompanjerades klarinetten av stråkar? Varför var stråkstämman så vacker trots att drömmen var så smärtsam? Fanns det någon programmatisk innebörd i denna musik?Trots att drömmusiken endast användes som grundmaterial i verkets andra sats så kan jag nu se, med facit i hand, att hela stycket har präglats av drömmen. Den rytmiska energi och lekfullhet som skulle känneteckna tredje satsen blev istället en rytmisk energi som är dramatisk och olycksbådande, medan den virtuosa och fanfarliknande första satsen har fått en nästan mozartsk lätthet som balans mot tyngden i resten av konserten. Jag har behövt revidera mina åsikter om programmatisk musik. För mig har denna klarinettkonsert en djup programmatisk innebörd. Samtidigt undrar jag om Du som lyssnar skulle höra den programmatiska handlingen om jag inte förklarat den. Klarinettkonserten är tillägnad Niklas Andersson. Andra satsen är tillägnad Sabra Walker.Daniel Nelson

Förteckning

Verket

Tonsättare
Titel
[Konsert] Clarinet concerto
Speltid
19 minuter
Kompositionsår
1999 - 2000

Uppgifter

Verkets ID-nummer
113550
Accession
2000:1
Administratör av verket
SUE (Edition Suecia)
Box 17092
Stockholm
Telefon: 08-783 88 00
E-post: info@svenskmusik.org
Web: www.svenskmusik.org
Editionsnummer hos förlaget
546
Format
NOTER
Referens till fysiskt exemplar
L-217

search.example

Förhandsgranska