Hoppa till huvudinnehållet

Titel & tonsättare

Disegno per quartetto d'archiKompositionsår: 1975
Speltid: 7 min 30 s

Sammanhang

Framförande

Besättning
f stråkkvartett
Klassificering
Stråkkvartett
Signum
Xk
Språk

Uruppförande

Datum
1976-03-23
Ort och plats
Radiohuset, Sthlm/Sveriges radio
Exekutör
Crafoordkvartetten

Bakgrund

Kommentar angående verket
Anders Eliasson har skrivit en serie verk – ofta för soloinstrument – med det gemensamma namnet “disegno“: teckning. Men han har inte för avsikt att låta musiken förmedla bildmässighet, tvärtom brukar tonsättaren betona en motsatt ambition. I ljuset av detta anar man att beteckningen snarare anspelar på formatet och ett arbetssätt än på en teckning som bildprodukt. Föreliggande stråkkvartett har mycket riktigt en relativt kort speltid. Men den är knappast skissartad utan samlad, med hög klanglig täthet och rik på speltekniska variationer. Det var framförallt under 1980-talet som Eliassons stil kom att utkristalliseras, men även kvartetten från 1975 visar tonsättarens omisskännliga anletsdrag. Inledningens spetsiga “non vibrato“-attacker, flageoletter och täta samklanger anger verkets överlag anspända och mycket koncentrerade tonläge. Efterhand uppstår darrande rörelsemönster där bl a snabba, fallande tretonsrörelser sprider sig över stämmorna och skapar ett myller. Ett kort, centralt andrum föregår ett slags skavande, maskinellt klingande parti som åstadkoms av tungt malande dubbelgreppsspel. När det avstannar förs vi ut i den sista delens intensivt utdragna men bestämt ansatta, skärande toner. Med vissa ryckningar som erinrar om tidigare snabba mönster inleds ett långsamt utdöende formulerat i visslande flageoletter, “a niente“.Tony Lundman

Förteckning

Verket

Tonsättare
Titel
Disegno per quartetto d'archi
Speltid
7 minuter 30 sekunder
Kompositionsår
1975

Uppgifter

Verkets ID-nummer
139486
Publiceringsår
1977
Administratör av verket
SUE (Edition Suecia)
Box 17092
Stockholm
Telefon: 08-783 88 00
E-post: [email protected]
Web: www.svenskmusik.org
Editionsnummer hos förlaget
300
Format
NOTER
Referens till fysiskt exemplar
L-stp ; Partitur T-2626, 16 s.

search.example

Förhandsgranska