Hoppa till huvudinnehållet

Titel & tonsättare

Breathing room: JulyKompositionsår: 1984
Speltid: 20 min

Sammanhang

Framförande

Besättning
bl.kör
Klassificering
Blandad kör a cappella
Signum
Xp
Språk
eng

Uruppförande

Datum
1984-10-13
Ort och plats
Södertälje, Sta Ragnhilds kyrka
Exekutör
Kammarkören, dir Eric Ericson

Bakgrund

Kommentar angående verket
Tomas Tranströmers dikt Andrum juli, som ingår i samlingen Mörkerseende (1970), bildar i sin engelska version av May Swensonutgångspunkt för Anders Eliassons komposition Breathing Room: July. Inte för att Tranströmers poesi kräver musikalisk gestaltning; Eliasson görinte anspråk på att tillföra Tranströmers text något extra med sin musik.Något körstycke i traditionell mening är heller inte Breathing Room: July.Tranströmers dikt fungerar, med Eliassons egna ord, "som en nyckel tilldet stora rummet". I Breathing Room: July tränger Eliasson bakom ordenoch försöker fånga det som är bortom och mellan dem. Orden belyses frånmånga olika håll samtidigt: man kan närmast tala om holistisk musik, omtillstånd och processer som pågår i olika rums- och tidsskikt, lagradekring varandra. Texten behandlas kontrapunktiskt och fritt, vissa viktiga ord lyfts fram,hakar sig fast i medvetandet, rör sig med musiken i vilka riktningar somhelst. Ord och musik rör sig som i ett levande vatten, i dess dyningar,virvlar och strömmar. Den inre och den yttre verkligheten blandas. Tranströmers dikt består av tre strofer om fyra rader vardera. Eliassonskörverk, i ansenlig längd i förhållande till textmaterialet, har också tretydligt urskiljbara, sammanhängande delar, man frestas säga satser. Detlivliga mittenavsnittet omges av i lugnare tempo tonsatta ytterpartier.Verket beskriver på så sätt en bågform. Det faktum att röster bär fram musiken är egentligen inte särskiltintressant, det "råkar" ha blivit ett vokalt verk, påpekar Anders Eliasson. Isjälva verket är Breathing Room: July ett instrumentalt, symfoniskt tänktverk. Det tillkom 1984, mest av en slump, och uruppfördes den 10 oktober dettaår av Radions kammarkör under ledning av Eric Ericson vid en konsert iMusikaliska Akademiens stora sal. Text: Birgitta Huldt. Ur Phono Suecia nr 44 (1990)

Förteckning

Verket

Tonsättare
Textförfattare
Tomas Tranströmer
Textkälla
transl May Swanson
Titel
Breathing room: July
Speltid
20 minuter
Kompositionsår
1984

Uppgifter

Verkets ID-nummer
132151
Publiceringsår
1990
Administratör av verket
ER (Edition Reimers AB (c/o Gehrmans Musikförlag))
Box 42026
126 12 Stockholm
Telefon: 08-610 06 00
E-post: [email protected]
Web: www.gehrmans.se
Editionsnummer hos förlaget
101106
Format
NOTER
Referens till fysiskt exemplar
L-fol

search.example

Förhandsgranska