Uppgiften är att dokumentera och informera om upphovsrättsligt skyddad svensk musik. Det sker bl.a. genom:

  • katalogisering och arkivering av konstmusik
  • katalogisering och arkivering av huvudsakligen äldre populärmusik
  • produktion av stämmaterial till orkesterverk och verk för större jazzbesättningar
  • resebidrag till Stim-anslutna upphovsmän


Försäljning och uthyrning av verk

Du kan hos oss köpa kopior av svenska manuskriptverk och av noterna till äldre svensk populärmusik som förlagen inte längre kan tillhandahålla, samt hyra orkesterverk.

Finansiering
Svensk Musik är sedan 1 juli 2008 eget bolag, helägt av Stim, och finansieras till största delen av de medel som upphovsrättssällskapen kan använda för att stödja sitt eget lands musik.

Service till medlemmar
Den service vi ger i form av hjälp med stämutskrifter och resebidrag i samband med uruppföranden, riktar sig endast till Stim-anslutna upphovsmän.

Styrelse
Ordförande
 
Dror Feiler, FST

Ordinarie ledamöter
Elise Einarsdotter, Skap
Peter Magro, Musikförläggarna

Senaste årsredovisning

arsredovisning.pdf


 

Copyright © Svensk Musik Hornsgatan 103 Box 170 92 SE-104 62 Stockholm +46 8 783 88 00 info@svenskmusik.org